Dokumenty
(załączniki 8 - 12 - składamy tylko te, które są spełnione)

załącznik nr 5 - WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I

załącznik nr 6 - WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO DO KLASY I

załącznik nr 8 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU OBOWIĄZKU SZKOLNEGO W PSP IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W WIERZBICY PRZEZ RODZEŃSTWO

załącznik nr 9 - OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY

załącznik nr 10 - OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

załącznik nr 11 - OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU KREWNYCH DZIECKA

załącznik nr 12 - OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH O ZAMIESZKANIU W POBLIŻU OBWODU SZKOŁY